แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

สำนักงานใหญ่
87 อาคารเอ็มไทย ออลซีซั่นเพรส ชั้น 10 ห้อง 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2 อาคาร มารีนเพลส ซ. ลาดปลาเค้า32 แขวง จรเข้บัว เขต ลาพร้าว กทม 10230

โทร : 02-696-2240
โทรสาร :02-696-2240